เริ่มแรกจากจุดเล็กๆ

เรื่องแรก

สวัสดีครับ ประเดิมโพสแรกคงจะยังไม่มีอะไรมาก เพียงแค่เป็นจุดเริ่มต้นของ ideasModel.com ซึ่งผมมีแนวคิดว่า อยากให้มีพื้นที่ในการรวบรวมแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบที่เป็นโครงพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงแล้ว และบางเรื่องที่มีแนวโน้มว่าจะตอบสนองความต้องการในพื้นที่ได้

จากประสบการณ์ที่เคยทำงานภาคสังคมในท้องถิ่น หลายครั้งการมีงบประมาณจากภาครัฐส่งมาให้พัฒนาท้องถิ่นในรูปของกองทุน เพื่อให้คนในชุมชนร่วมกันคิดและร่วมกันทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งขั้นตอนหนึ่งที่จำเป็นต้องมีคือการเรียกปาะชาคมหมู่บ้าน หรือการมาช่วยกันระดมความคิดว่าจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นกันดี จะมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นคืออาการคิดไม่ออกบ้าง คิดได้สารพัดเรื่องได้ แต่พอทำโครงการมาแล้วมันจะมีหลายโครงการที่ไปต่อไม่ได้

จากที่ผ่านมาผมเลยคิดว่าถ้าลองเอาสิ่งที่หลายที่เคยทำมาทั้งที่เจ๋งและทั้งที่ไม่ไหวมายกตัวอย่างให้เห็นคงจะดีมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเรามาค่อยเก็บรวบรวมไปด้วยกันนะครับ