โรงงานน้ำดื่มประชารัฐ

โรงน้ำดื่มชุมชน

โรงงานผลิตน้ำดื่มประชารัฐไทยยั่งยืน

น้ำสะอาด

ตอบสนองความต้องการน้ำสะอาดให้กับชุมชน เพราะน้ำคือสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคน โดยเฉพาะน้ำสะอาดในการใช้ดื่มกินในทุกวันนั้นก็ยังหาได้ทั่วไป แค่เพียงซื้อน้ำสะอาดบรรจุขวดก็ได้แล้ว แต่ราคาหากเทียบกับปริมาณก็ยังนับว่าแพงมาก ยิ่งหากจะต้องซื้อเป็นประจำบ่อยๆ นั้นยิ่งใช้เงินเป็นจำนวนมากหากเทียบยอดเงินที่ต้องใช้ซื้อน้ำต่อปี เพราะน้ำเปล่าบรรจุขวดติดแบรนด์ที่เราๆ รู้จักกันดี มีต้นทุนที่สูงที่เกิดจากกระบวนการผลิต การตลาด การโฆษณา และการจัดส่ง

จะดีกว่ามาก หากหลายๆ ท้องถิ่นสามารถผลิตน้ำดื่มสะอาด โดยการสร้างโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็ก เพื่อตอบสนองความต้องในคนในชุมชนนั้นๆ ได้ ยิ่งถ้าหากมีทุนจากโครงการภาครัฐเข้ามาสนับสนุนและคนในชุมชนเห็นด้วยในการทำการประเภทนี้ ก็จะมีน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด หรือน้ำดื่มที่ผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานผ่านตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ที่สามารถขายให้กับทุกคนในชุมชนในราคาถูกกว่าได้

ตัวอย่างโรงน้ำดื่มชุมชน

ซึ่งปัจจุบันการสร้างโรงงานน้ำดื่มบรรจุขวดขนาดเล็กนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อม

แค่มีงบประมาณเพียง 200,000 – 300,000 บาท ก็สามารถทำได้แล้ว ยิ่งถ้าชุมชนใดมีงบประมาณ หรืองบกองทุนหมู่บ้าน (ชื่อกองทุนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป) กองทุนโครงการประชารัฐ กองทุนไทยยั่งยืน ฯลฯ ก็สามารถใช้งบประมาณเหล่านี้เพื่อเอามาสร้าง เพื่อให้คนในชุมชนได้มีน้ำดื่มสะอาดดื่ม ในราคาที่ถูกกว่าน้ำดื่มบรรจุขวดที่มาจากที่ต่างๆ ได้

ถังกรองบำบัดน้ำ

หลักการทำงานของโรงงานน้ำดื่มประชารัฐ

ที่เคยสำรวจมา) นั้นไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก หรือสลับซับซ้อนแต่เพียงอย่างใด มีหลักง่ายๆ คือ น้ำจากแหล่งน้ำที่มีอยู่ อาจจะเป็นประปาหมู่บ้าน ต่อเข้าถังระบบกรองบำบัด โดยมีตัวควบคุมซึ่งสามารถตั้งค่าการควบคุมได้ ผ่านไปจนถึงหัวบรรจุลงขวด

หัวกรอกน้ำดื่มบรรจุขวด

หลังจากที่ได้น้ำดื่มบรรจุขวด จากโรงงานน้ำดื่มของชุมชนที่เกิดจากการลงทุนจากงบประมาณกองทุน ซึ่งเป็นสมบัติสาธารณะของส่วนกลางในชุมชน ก็พร้อมที่จะจำหน่ายให้กับคนในชุมชน หรือคนทั่วไปที่ต้องการน้ำดื่มสะอาด และมีราคาประหยัดกว่าที่ผ่านๆ มาแล้ว

สนใจรูปแบบโครงการ, ขอใบเสนอราคา, ปรึกษาเรื่องโรงน้ำดื่มชุมชน, ประชารัฐ, ไทยยั่งยืน หากต้องการเป็นตัวแทนในการนำเสนองานในท้องถิ่น ติดต่อคุยผ่านไลน์ก่อนก็ได้ หรือต้องการให้โทรกลับเพื่อคุยรายละเอียด แอดไลน์แล้วแจ้งความประสงค์/เบอร์โทร ไว้ เราจะประสานงานให้ข้อมูลในทุกประเด็นอีกครั้งครับ

คลิก..เพื่อเพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

Continue Reading

โครงการประชารัฐ คืออะไร

โครงการประชารัฐ

โครงการประชารัฐ-โลโก้เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลเพื่อใช้ให้เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาตั้งแต่จากระดับท้องถิ่นขึ้นมา โดยมุ่งเน้นให้มีความร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และประชาชน ในแก้ไขปัญหาต่างๆ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส สร้างอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โครงการประชารัฐทำให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และมีความยั่งยืน ซึ่งจะมีชุมชนเป็นตัวดำเนินการหลักในการขับเคลื่อน เพราะคนในท้องถิ่นเองนั้นย่อมรู้ดีว่าชุมชนของตนเองยังขาดอะไร และต้องการอะไร ทำให้ได้รับประโยชน์ตามความต้องการและทั่วถึง

โดยมีรัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องงบประมาณที่มาในรูปของการจัดตั้งกองทุน เช่นกองทุนประชารัฐ หรือกองทุนหมูบ้าน เพื่อจุดประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่งผ่านหรือแจกจ่ายไปให้ตั้งแต่ระดับตำบล, หมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่มักเรียกันง่ายๆ ว่า (เพิ่มเติม…)

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu