แทงค์น้ำประปาหมู่บ้าน

โซล่าเซลล์ปั๊มน้ำ ผลิตไฟฟ้าฟรีสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

ทำไมต้องเป็นโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ทุกๆคนในแต่ละครัวเรือนมีความจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค น้ำในแต่ละพื้นที่มีความสมบูรณ์ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะชุมชนที่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรยิ่งต้องใช้น้ำเพื่อใช้รดต้นไม้ และพืชผักในทุกๆ วัน การบริหารจัดการน้ำในท้องถิ่นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต้องมีการผันน้ำไปยังจุดต่างๆ เพื่อให้ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง และพลังในการขับเคลื่อนในการผันน้ำนั้นก็คือไฟฟ้า และส่วนใหญ่ก็ได้มีจากสายส่งจากโรงไฟฟ้าหลักๆ แต่อย่าลืมว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของฟรี และแถมยังเป็นต้นทุนที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก ทางออกของเรื่องนี้สามารถทำได้โดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้มาจากแสงอาทิตย์ เพื่อนำมาทำระบบโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะหยิบยกมาเป็นประเด็นอีกครั้ง

ในหลายๆ ชุมชน การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนทุกอย่าง โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำเพื่อมาใช้ในกิจกรรมใดๆ ย่อมต้องใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานในการเดินเครื่องปั๊มน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟฟ้าที่มาจากสายส่งเป็นหลัก จึงมีค่าใช้จ่าย หรือค่าไฟฟ้าเกิดขึ้นอย่างประจำ จำนวนค่าไฟฟ้าก็ผันแปรตามจำนวนการใช้งาน นั่นหมายความว่าใช้งานปั๊มเพื่อสูบน้ำมากเท่าไร ก็ต้องจ่ายค่าไฟฟ้ามากขึ้นตาม โดยเฉพาะระบบผลิตน้ำประปาชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ได้งบกองทุนหมู่บ้านมาทำโครงการนี้ มักมีค่าไฟฟ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่ไม่ใช้น้อย

สิ่งที่คาดไม่ถึงหรือลืมไปว่า

การขายน้ำที่ผลิตได้นั้นจะพอกับค่าไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นต่อเดือนนั้นหรือไม่ ซึ่งก่อนทำโครงการนั้นส่วนใหญ่มักจะมีการประเมินยอดขายน้ำที่ผลิดได้ที่อาจจะมากเกินจริงในช่วงต้นๆ ซึ่งอาจจะหมายถึงในช่วง 1 ถึง 2 ปีแรก ที่การตลาดยังเดินไม่เต็มที่ ซึ่งในหลายๆ โครงการนั้นมักจะประสบปัญหาในเรื่องค่าไฟฟ้าที่มากเกินที่จะจ่ายไหวในแต่ละเดือน การค้างค่าไฟฟ้านั้นส่งผลทำให้อาจถูกระงับการใช้ไฟฟ้าลงได้ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจะทำให้ระบบการผลิตน้ำประปาของโครงการในชุมชนสะดุดลงได้

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องค้างจ่ายค่าไฟฟ้า

กรรมการของกองทุนหมู่บ้าน ในหลายที่ที่เคยทราบข้อมมูลมาจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการ ใช้วิธีเรี่ยไรค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้น้ำเพิ่ม (กรณีที่เป็นประปาหมู่บ้านที่ส่งผ่านท่อส่งน้ำ) ซึ่งการแก้ไขในลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถทำได้บ่อย หรือทำได้ทุกครั้ง เพราะไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาที่จบสิ้น อาจจะมีเหตุการณ์ไม่พอจ่ายค่าไฟฟ้าที่เกิดได้ซ้ำขึ้นมาอีก ซึ่งจริงๆ แล้วปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันได้เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ในเรื่อง ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟฟ้า นั่นก็คือใช้

ระบบโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำ หรือ หรือปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ที่ใช้แผงโซล่าเซลล์เป็นตัวรับแสง แล้วผ่านไปยังอินเวอร์เตอร์เพื่อทำการแปลงไฟฟ้าให้เหมาะสมพร้อมจ่ายให้เครื่องสูบน้ำ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าเอามาสูบน้ำ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาเช่นนี้ได้กับหลายองค์การ หรือแม้แต่กลุ่มเกษตรกรที่มีสวน, ไร่, นา ที่ระบบสายส่งไฟฟ้ายังเข้ามาไม่ถึงก็ตาม โดยหลักการทำงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าไฟฟ้านั้นมีสองแบบหลักๆ คือ

  1. ใช้ระบบแผงโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้า ร่วมกับไฟฟ้าจากสายส่ง กรณีนี้เท่ากับว่าพื้นที่นั้นๆ มีระบบไฟฟ้าจากเสาส่งเข้าถึงแน่นอน จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าหลักได้อย่างมากทีเดียว ในหลายๆ ที่ที่ใช้ระบบใช้ร่วมกันนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้มากกว่าครึ่งเลยทีเดียว
  2. ใช้ระบบโซล่าปั๊มที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์เป็นตัวผลิตพลังงานไฟฟ้าแต่เพียงอย่างเดียว ในกรณีนี้มักจะเป็นพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีบางที่ที่ระบบสายส่งไฟฟ้าเข้าถึงแล้วก็ตาม แต่ไม่ได้ใช้น้ำมากหรือไม่จำเป็นต้องสูบน้ำทั้งวัน แบบนี้จะมีเพียงต้นทุนในการติดตั้งระบบในครั้งแรกเท่านั้น ส่วนค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นไม่มีเลย หรือว่าใช้ไฟฟ้าฟรีนั่นเอง

รูปแบบโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำ ที่เหมาะสมตามรูปแบบในแต่ละพื้นที่

ชุด6แผงโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำ

แบบที่ 1 Max 3แรงม้า 220v ประกอบด้วย
แผงโซล่าเซลล์ Poly 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง
อินเวอร์เตอร์ปั๊ม 3 Hp 22v จำนวน 1 เครื่อง
โครงสร้างเหล็ก พร้อมฐานตอม่อคอนกรีต 1 ชุด
ค่าขนส่ง รวมค่าติดตั้งจำนวน 1 ระบบ
งบประมาณ 1xx,xxx บาท

 

โซล่าเซลล์ปั๊มน้ำ ไฟฟ้า3เฟสแบบที่ 2 Max 5.5 แรงม้า 380v ประกอบด้วย
แผงโซล่าเซลล์ Poly 320 วัตต์ จำนวน 16 แผง
อินเวอร์เตอร์ปั๊ม 5.5 Hp 380v จำนวน 1 เครื่อง
โครงสร้างเหล็ก พร้อมฐานตอม่อคอนกรีต 2 ชุด
ค่าขนส่ง รวมค่าติดตั้งจำนวน 1 ระบบ
งบประมาณ 2xx,xxx บาท

 

โซล่าเซลล์ปั๊มน้ำไฟ3เฟส

แบบที่ 3 Max 10 แรงม้า 380v ประกอบด้วย
แผงโซล่าเซลล์ Poly 320 วัตต์ จำนวน 32 แผง
อินเวอร์เตอร์ปั๊ม 10 Hp 380v จำนวน 1 เครื่อง
โครงสร้างเหล็ก พร้อมฐานตอม่อคอนกรีต 4 ชุด
ค่าขนส่ง รวมค่าติดตั้งจำนวน 1 ระบบ
งบประมาณ 3xx,xxx บาท

 

โซล่าเซลล์ปั้มน้ำเคลื่อนที่

แบบที่ 4 โซล่าเซลล์ปั๊มน้ำแบบเคลื่อนที่ ประกอบด้วย
แผงโซล่าเซลล์ Poly 320 วัตต์ จำนวน 8 แผง
อินเวอร์เตอร์ปั๊ม 3 Hp 220v จำนวน 1 เครื่อง
ฐานล้อเลื่อนเหล็กพ่นสีรองพื้นกันสนิม จำนวน 1 คัน
ค่าขนส่ง รวมค่าติดตั้งจำนวน 1 ระบบ
งบประมาณ 1xx,xxx บาท

หมายเหตุ: ราคาตามงบของทุกแบบที่ตั้งไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะเนื้องานจริง เพราะจะมีเรื่องของระยะทางในการส่งน้ำ และความลาดชันของพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งในเรื่องของความต้องการในส่วนประกอบอื่นๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติม ทำให้ชุดโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำ ในแต่ละรูปแบบมีราคาที่เพิ่มขีืนจากงบประมาณที่คาดการณ์ไว้

โครงการของชุมชนที่ได้จากงบของรัฐบาลที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ ตลอดจนส่งเสริมเรื่องการสร้างอาชีพและกระจายรายได้ มุ่งเน้นเศษฐกิจฐานราก ไม่ว่าจะมาในชื่อของโครงการประชารัฐไทยนิยมยั่งยืน หรือกองทุนหมู่บ้าน ก็ตาม หากคำนึงถึงค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเดือนก่อนเป็นหลัก การใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ระบบโซล่าเซลล์เป็นหลัก ย่อมจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าตั้งแต่ครั้งแรก

สนใจรูปแบบโครงการโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำ ระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำและต่อเนื่อง, หรือปรึกษา ติดต่อคุยผ่านไลน์ได้ครับ

เพิ่มเพื่อน